Chcemy pobudzić do życia nasz powiat, wysłać impuls, który w młodych i starszych wyzwoli inicjatywę. Chcemy zacząć rozmowę, dialog z każdym, komu drogie jest Ponidzie. Będziemy wspomagać działalność placówek kultury, inicjować i wspierać różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne dzieci i młodzieży.

       Będziemy promować dokonania młodych twórców kultury, wolontariat i wszelkiego rodzaju społeczne działania, aktywizować mieszkańców, organizować imprezy, warsztaty, turnieje, działania ekologiczne.

       Chcemy wspierać rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i wszelkie inicjatywy społeczne zmierzające do poprawy warunków życia.

       Ludzi aktywnych, wrażliwych i chętnych do działania serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia